Solis® Najpopularniejsze promienniki w Europie.

Przy doborze emiterów podczerwieni kierujemy się trzema podstawowymi zasadami: terapeutyczna efektywność działania, bezpieczeństwo użytkownika oraz trwałość. Czwartej generacji, terapeutyczne promienniki podczerwieni Solis® (4G) z magnezowo-kwarcowym rdzeniem i precyzyjną kontrolą intensywności wyznaczają nowe standardy w dziedzinie infraterapii. Nasze sauny są oferowane w niemal całej Europie Zachodniej, gdzie spełniamy wszystkie najostrzejsze normy oraz najwyższe wymagania europejskie.

Jakie promienniki podczerwieni stosujemy?

Nasze sauny infrared wyposażamy w najbardziej zaawansowane technologicznie, terapeutyczne promienniki podczerwieni SOLIS®kwarcowym lub magnezowo-kwarcowym rdzeniem i systemem głębokiego, jednolitego wnikania promieni podczerwieni w głąb ciała. Emitery te charakteryzują się szczególnie skuteczną głębokością wnikania w głąb organizmu o jednolitej dyspersji i długoterminowej niezawodności przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Specjalistyczne promienniki Solis® zoptymalizowane są zarówno do celów terapeutycznych, jak i codziennej odnowy biologicznej biorąc pod uwagę doskonałe właściwości równomiernego, głębokiego wnikania promieni podczerwonych na styku fal IR-A/IR-B i IR-C oraz precyzyjną regulację intensywności promieniowania podczerwonego.

  • Prezycyjna kontrola intensywności promieniowania z panelu sterowania lub pilotem (co 5% w serii Komfort, co 1% w Premium)
  • Możliwość niezależnego wyłączenia każdego z promienników
  • Głębokie ciepło w bezpiecznym zakresie fal na styku IR-A i IR-B oraz IR-C
  • Skuteczna terapia kręgosłupa na całej długości - już od dolnego odcinka lędźwiowego do kręgów szyjnych
  • Jednolite, równomiernie skuteczne działanie w każdym miejscu organizmu człowieka
  • Bezpieczeństwo. Promienniki atestowane!
  • Bardzo długa żywotność ok. 25 lat bez utraty efektywności!
Dla osób lubiących delikatniejsze ciepło i efekt biosauny lub dla których głęboka podczerwień nie jest wskazana np. ciąża lub choroba serca, każda nasza sauna wyposażona jest w dodatkowe karbonowe maty podczerwieni umieszczone w podłodze, pod siedziskiem lub w ścianie. Maty podczerwieni emitują promieniowanie podczerwone w spektrum fal IR-C dając przyjemne, delikatne ciepło bez głębokiego wnikania w głąb ciała. Maty podczerwieni również można niezależnie od innych promienników łatwo włączać lub wyłączać.

Zasada działania promienników SOLIS® 4Ginfra2

Najnowszej, 4. Generacji promienniki podczerwieni Solis® działają na zasadzie prostego, ale genialnego pomysłu: magnezowo-kwarcowy rdzeń promiennika rozgrzewa się przekazując energie cieplną do otaczającego go białego piasku. Ten rozprowadza ją równomiernie po całej powierzchni tak, ze nie powstają żadne miejscowe punkty gorąca, tzw. "Hotspots". Ciepło jest przekazywane dalej na termoodporny ceramiczny pancerz, który emituje promienie podczerwone, jednocześnie ograniczając ich długość do bezpiecznego poziomu. Emitowane promienie podczerwieni w bezpiecznym zakresie na styku fal IR-A/IR-B i IR-C odbijając sie pod szerokim kontem 140° od polerowanego, aluminiowego reflektora są przekazywane bezpośrednio w głąb skóry. Terapeutyczne działanie podczerwieni odbywa się na dwa sposoby równocześnie:
  • Obszary problemowe leczone są miejscowo poprzez bezpośredni kontakt z terapeutycznym promiennikiem. Promienie podczerwone wnikają głęboko w głąb dotkniętych urazem lub bolesnością partii ciała, aktywując procesy leczenia i regeneracji uszkodzonych tkanek.
  • Promienie podczerwone sauny infrared kwarcowej wnikają głęboko do skóry właściwej i szybko rozprzestrzeniają się za pośrednictwem krwi po całym organizmie ogrzewając go od wewnątrz. Naczynia krwionośne rozszerzają się, polepszeniu ulega krążenie krwi. Temperatura ciała wzrasta nawet o jeden stopień Celsjusza (efekt zdrowej gorączki). Organizm oczyszcza siępoprzez intensywne pocenie, patogeny szybko i skutecznie ulegają zniszczeniu, aktywowany jest proces samo leczenia.

Kontrola intensywności promieniowania podczerwonego

Iaus_strahlertemperaturstotną cechą naszych saun infrared kwarcowych na podczerwień jest możliwość maksymalnego dostosowania ich do własnych potrzeb. Oprócz możliwości niezależnego wyłączenia lub włączenia każdego z promienników oferujemy opcje regulacji intensywności promieniowania w trzech zakresach, 100%, 75% i 50%. Jednym przyciskiem z cyfrowego panelu sterowania wewnątrz lub z zewnątrz urządzenia możemy przekształcić nasza saunę z terapeutycznej w łagodną kabinę ciepła lub biosaunę w zależności od potrzeb, obecnego stanu zdrowia, samopoczucia lub nastroju.
Intensywność Efekt
100 %

Promieniowanie podczerwone z efektem głębokiego wnikania w głąb ciała (IR-A / IR-B).

Terapeutyczne promienie podczerwone wnikają bezpośrednio i głęboko do skóry właściwej, ogrzewając tkanki od wewnątrz. Zostają aktywowanie procesy samo leczenia, obszary problemowe jak np. kręgosłup są bezpośrednio, są skutecznie leczone miejscowo.

Zalecany czas pobytu: 15-25 minut

75 % Promieniowanie podczerwone z efektem głębokiego wnikania w głąb ciała (IR-B).Terapeutyczne promienie podczerwone wnikają bezpośrednio i głęboko do skóry właściwej, ogrzewając tkanki od wewnątrz. Zostają aktywowanie procesy samo leczenia, obszary problemowe jak np. kręgosłup są bezpośrednio, są skutecznie leczone miejscowo. Zalecany czas pobytu: 15-25 minut
50 %  Tylko delikatne promieniowanie cieplne (IR-C)Promieniowanie podczerwone jest pochłaniane przez zewnętrzne warstwy skóry i i dopiero powoli przenika do głębszych warstw delikatnie je ogrzewając. Idealne przy lekkich przeziębieniach, dla osób z przeciwwskazaniami do głębokiej podczerwieni, lub nie lubiących wysokiej temperatury, do dogrzania organizmu w zimowe dni. Zalecany czas pobytu: 40-60 minut.

Bezpieczeństwo, testy i certyfikaty

Nasze sauny infrared z promiennikami kwarcowymi były sprawdzane przez prestiżowy austriacki instytut badawczy Seibersdorf , który oficjalnie potwierdził, że korzystanie z emitowanych przez promienniki SOLIS® fal podczerwieni jest zupełnie bezpiecznie dla organizmu ludzkiego. Oczywiście nasze sauny infrared posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa GS, CE, TUV, ROHS.

Promieniowanie podczerwone IR

infra1Promieniowanie podczerwone (Infrared IR, infra - pod, red - czerwone) jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fal w zakresie od 780 000 do 1 000 000 nanometrów. W spektrum słonecznym stanowi ono około 42%. Podczerwona fala słoneczna daje człowiekowi ciepło, dobre samopoczucie psychiczne oraz kondycję fizyczną. To słoneczne promieniowanie podczerwone nosi nazwę promieniowania cieplnego lub ciepła głębokiego. Promieniowanie IR od wielu lat wykorzystywane jest w fizjoterapii, chirurgii plastycznej, ortopedii, rehabilitacji i medycynie sportowej. Promieniowanie Infrared poprzez głęboką penetrację tkanek, wywołuje pozytywne zmiany w organizmie człowieka. Zdrowy efekt napotny osiągany jest już w temperaturze 35-45°C, bez zbędnego obciążenia serca, układu krążenia i dróg oddechowych. Dla optymalnego efektu w saunach konwencjonalnych niezbędna jest temperatura 90-110°C Organizm poddany Infraterapii absorbuje 80% energii cieplnej. Jedynie 20% promieniowania podczerwonego ogrzewa przestrzeń kabiny na podczerwień. We wnętrzu kabiny panuje przyjemna temperatura. Promienie podczerwone wnikają głęboko w skórę I ogrzewają ciało od wewnątrz. Naczynia krwionośne rozszerzają się, polepszeniu ulega krążenie krwi. Organizm oczyszcza się poprzez intensywne pocenie.

Emitery podczerwieni

Generalnie, w saunach infrared montowane są dwa rodzaje emiterów: zasadnicze promienniki podczerwieni lub maty podczerwieni. Maty podczerwieni posiadają zazwyczaj większą powierzchnię emitowania podczerwieni, jednak osiągana temperatura elementów grzewczych wynosi na ogół tylko od 80 ° C i 110 ° C. Oznacza to, że promieniowanie podczerwone znajduje się w zdecydowanej większości jedynie w spektrum IR-C bez możliwości osiągnięcia efektu głębokiego wnikania promieni podczerwonych w głąb ciała. Głęboki efekt ogrzewania pozostaje zatem osiągany jedynie przy zastosowaniu dobrej jakości zasadniczych promienników podczerwieni. Sauny z matami podczerwieni (tzw. kabiny ciepła) mogą być traktowane jako typowo niskotemperaturowy zamiennik i stosowany dla uzyskania oczyszczającego efektu napotnego, relaksu czy rozgrzania w zimne dni. Podstawową grupę emiterów stanowią tzw. zasadnicze promienniki podczerwieni. Mogą być zbudowane z różnych komponentów i mieć zróżnicowany kształt. W ich przypadku elementy grzewcze osiągają temperaturę powierzchni w granicach 380°C - 410°C co często pozwala na osiągnięcie leczniczego działania infrared w spektrum podczerwieni IR-A / IR-B. Emitowane promienie odbijane są bezpośrednio lub pośrednio od aluminiowego reflektora i przenoszone w głąb ciała. Zaletą zastosowania dobrej jakości emiterów tego typu jest zdolność do penetracji głębokich warstw skóry właściwej i osiągniecie terapeutycznych efektów. Dla maksymalnej personalizacji sauny infrared kwarcowej do własnych potrzeb, obok możliwości niezależnego wyłączania każdego z promiennikówłatwej zmiany intensywności promieniowania każdą z naszych kabin wyposażyliśmy w obydwa rodzaje emiterów podczerwieni.